oferta


Kompleksowa obsługa Rolników, Grup Producentów Rolnych, Przedsiębiorców w ramach funduszy, dotacji i dopłat UE. 

 • Premie dla młodych rolników
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw
 • Program rolnośrodowiskowe i rolno-środowiskowo-klimatyczne
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
 • Zalesianie
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
 • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
 • Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
 • Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika oraz Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu
 • Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, w tym do systemów ekologicznych
 • Pomagamy w prowadzeniu rejestrów działań agrotechnicznych, plany nawozowe oraz inne wymagane rejestry
 • Pomagamy w uzupełnianiu ksiąg rejestracji zwierząt
 • Wnioski o dofinansowanie do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości